't Zandt

From Heraldry of the World
Revision as of 17:41, 11 September 2017 by Knorrepoes (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

T ZANDT

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Loppersum
Toevoegingen : -

I : 23 maart 1931
"Gedeeld, rechts in azuur een vrijstaande kerktoren van zilver, overhoeks gezien, met zadeldak, waarop een klokketorentje met klok, de spits uitloopend in een peervormige punt, in den zuidelijken gevel van den toren 3, in den oostelijken 2 langwerpige, rondbogige galmgaten, waarin klankborden, boven de 2 galmgaten een wijzerplaat en beneden een rondbogige deur; het klokketorentje omringd met 5 sterren van goud; links in zilver een dubbele adelaar van sabel, vergezeld van 2 toegewende klaverbladen van sinopel, aan elke zijde 1, tusschen den kop en de vleugels uitkomende."

Wapen van 't Zandt

Oorsprong/verklaring

De toren en de sterren symboliseren 't Zandt (met een natuurgetrouwe afbeelding van de kerk) en de 5 andere dorpen in de gemeente.

De adelaar is het wapen van de familie van Ompta, die veel invloed had in de gemeente. De klaverbladen zijn tevens een symbool voor de landbouw.

Wapen van 't Zandt

Het wapen op het oude gemeentehuis (Foto Cor Krijger bron)
Wapen van 't Zandt

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van 't Zandt

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van 't Zandt

Poststempel 1985


Literatuur : Sierksma, 1962


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.