Alkmaar

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ALKMAAR

Provincie : Noord Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1972 Koedijk (ged.), Oudorp (ged); 2015 Graft-De Rijp (1970 Graft, De Rijp), Schermer (1970 Oterleek, Schermerhorn, Zuid en Noord Schermer, 1972 Oudorp (ged), 1979 Ursem (ged))

I : 26 juni 1816
"Van keel beladen met een burg van zilver; boven het schild een krans van sijnople en tot schildhouders 2 leeuwen van keel"

Wapen van Alkmaar

II : 28 december 1956
" In keel een ronde, gekanteelde en geopende burcht van zilver; voorzien van een valdeur van hetzelfde en verlicht van sabel. Het schild gedekt door een lauwerkrans van sinopel en gehouden door 2 leeuwen van keel. Wapenspreuk : Alcmaria Victrix in latijnse letters van keel op een wit lint."

Wapen van Alkmaar

Oorsprong/verklaring

Het wapen dateert al uit de middeleeuwen, waarschijnlijk is het verleend in 1254, toen Alkmaar stadsrechten verkreeg van Willem II. De spreuk, die sinds het ontzet tijdens de tachtigjarige oorlog wordt gevoerd, is pas later officieel toegevoegd.

Het oudste zegel van Alkmaar, uit 1299, vertoont een getinneerde muur met een getinneerde middentoren en 2 gedekte zijtorens; in de muur een poort. Het randschrift luidt Sigillum liberi oppidi de Alcmare. Op een zegel ter zaken met afdrukken uit 1414 en 1558 eveneens een getinneerde kasteel met een grote middentoren, rechts een zijgebouw, links een gedekte toren, boven de ingang 2 hangtorentjes. Een ander zegel met afdrukken uit 1532 en 1583 staat een getinneerd kasteel met als contrazehel een getinneerde poort. Tenslotte nog een 16e of 17e eeuws zegel met een kasteel bestaande uit een getinneerde muur en 2 zijtorentjes naast de poort, waarachter een getinneerde midden- en 2 gedekte zijtorens. Randschrift Sigillum salarium civitatis Alcmarienseis.

Een leuke variant van het wapen komt voor op een huis te Alkmaar, gebouwd in 1709. De bouwer, Jacob Leeuwenburg, beeldde de leeuwen af, met hun achterste tegen het schild aan. Dit symboliseerde zijn conflict met het stadsbestuur over de bouwvoorwaarden !

Wapen van Alkmaar

Wapen van Alkmaar

Het wapen op heraldische tegels
Wapen van Alkmaar


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Komen, 1978

Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.