Charlois

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


CHARLOIS

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1895 Rotterdam
Toevoegingen : 1873 Katendrecht

I : 24 juli 1816
" Van zilver, beladen met drie banen van lazuur, voor middenschild van keel, waarop eene klimmende leeuw van goud."

Arms (crest) of Charlois


Oorsprong/verklaring

Het wapen wordt, zonder hartschild, vermeld in de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver aan het eind der 18e eeuw. Verder is er een 18e eeuws zegel bekend, met daarop het wapen, met hartschild, maar gespiegeld ten opzichte van het gemeentewapen. Het randschrift geeft aan dat het het wapen is van de ambachtsheerlijkheid. Op het zegel wordt het schild gedekt door een kroon met 3 bladeren en 6 parels.

De schuinbalken kunnen ontleend zijn aan het wapen van Oud-Bourgondië (in goud drie schuinbalken van azuur, en een schildzoom van keel), aangezien Charlois gesticht is door Karel de Stoute van Bourgondië in 1460. Het hartschild kan een latere toevoeging zijn, waarschijnlijk is het de Hollandse leeuw.

Wapen van Charlois

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Tegenwoordig wordt het wapen weer gevoerd door de gelijknamige deelraad van Rotterdam, zij het dat dit wapen nooit officieel is bevestigd.


Literatuur : Van Ollefen en Bakker, 1793; Van den Bergh, 1878; Het wapen van Rotterdam, uitgave gemeente Rotterdam, z.j.


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.