Heerlijkheidswapens

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEERLIJKHEIDSWAPENS

In dit deel van de site zullen wapens beschreven worden van dorpen, heerlijkheden, huizen, landgoederen en vergelijkbare instellingen, die nooit een eigen gemeente zijn geworden na 1813, maar waarvan wel wapens bekend zijn. Heerlijkheden die wel een eigen wapen hadden en een eigen gemeente zijn geworden, hoe kort ook, zijn opgenomen onder de gemeentewapens.
Ook wapens van voor 1813 verdronken dorpen, met name in Zeeland, zijn in deze categorie opgenomen, omdat de dorpswapens meestal tegelijkertijd ook de heerlijkheidswapens waren.

Lang niet alle heerlijkheidswapens zijn ooit officieel verleend, data zijn dan ook niet altijd aan te geven. Meestal werd een heerlijkheidswapen gevoerd als een onderdeel (kwartier, hartschild) van de Heer. Indien een wapen genoemd wordt bij een andere gemeente, wordt daarna verwezen. Informatie is moeilijk te verkrijgen maar het aantal beschreven wapens zal langzaam toenemen.

Van de volgende wapens zijn gegevens opgenomen:


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.