Tegelen

From Heraldry of the World
Revision as of 15:45, 22 June 2017 by Knorrepoes (Talk | contribs) (Text replacement - "====Oorsprong/verklaring====" to "===Oorsprong/verklaring===")

Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


TEGELEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 2001 Venlo
Toevoegingen : -

I : 11 december 1896
"Doorsneden : boven in keel St.Maarten, gedekt met een gepluimden helm en gekleed met een wapenrok en brodekijnen, alles van goud, en gehuld in een mantel van zilver; gezeten op een paard van natuurlijke kleur, met toom en dekriemen van goud, gaande over een grasgrond van sinopel, met een zilveren zwaard in de rechterhand snijdt hij een stuk van zijn mantel af hetwelk hij geeft aan een nevens het paard staanden naakten bedelaar van natuurlijke kleur, de lendenen omgord met een tasch en gordel van sabel; onder in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel (Gulik)."

Wapen van Tegelen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van Gulik en de parochieheilige.

De heerlijkheid Tegelen vormde eerst een leen van de graven van Kessel. Later, waarschijnlijk in de 14e eeuw komt Tegelen onder Gulik, waarbij het tot de Franse Revolutie blijft behoren.

Er zijn twee verschillende families bekend, die zich Heren van Tegelen noemden. Allereerst de familie Van Tegelen, bekend van 1386 tot het begin der 16e eeuw. Hierna is nog het geslacht Holtmeulen genoemd als Heren. Wapens zie literatuur.

Volgens de overlevering zou in Tegelen in 720 een kerk zijn gesticht, gewijd aan St. Maarten. De parochie behoorde tot 999 aan het diocees Keulen, maar door ruil ging het over aan Luik.

Tegelen bezat ook een schepenbank, het is echter niet bekend sinds wanneer. Voor 1525 zijn geen zegels bekend. De eerste afbeeldingen van het zegel dateren uit 1556 en 1649. Het zegel stelt St. Maarten voor, naar rechts gewend met de bedelaar. Meer zegels zijn er niet bekend.

De gemeente vroeg in eerste instantie een wapen aan met het wapen van Gulik geplaatst in de mantel van St. Maarten. De Hoge Raad van Adel vond dat echter een te kleine afbeelding van het wapen van Gulik en wijzigde het ontwerp in het latere gemeentewapen.

Wapen van Tegelen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

The arms are a combination of the lion of the Dukes of Jülich (Gulik) and St. Martin, the parish saint. In the 14th century the estate of Tegelen became a possession of the Dukes of Jülich, to which it belongs until 1793. The local church is, according to legend, founded in 720. The parish saint was St. Martin. Until 999 the church belonged to the diocese of Köln, later to Liège.The oldest seals date from the 16th century and all show St. Martin. The lion never appeared on the seals, but was added in 1896.


Literatuur : Eversen en Meulleneers,1900; HRvA brievenboek 1896


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.