Wijlre

From Heraldry of the World
Revision as of 17:27, 22 June 2017 by Knorrepoes (Talk | contribs) (Text replacement - "====Oorsprong/verklaring====" to "===Oorsprong/verklaring===")

Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WIJLRE

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1982 Gulpen, Valkenburg aan de Geul, Margraten (2011 Eijsden-Margraten), Voerendaal
Toevoegingen : -

I : 7 december 1896
"In goud een dubbele adelaar van sabel, met bek, tong en pooten van keel, overtopt door een vijfbladerige kroon van goud, en een hartschild van goud, beladen met eene lelie van keel."

Wapen van Wijlre

Oorsprong/verklaring

De oudste vermelding van Wijlre dateert uit 1075, waarin het dorp in een schenkingsacte wordt genoemd. De oudste heren kwamen uit het geslacht Van Moreel en noemden zich later Van Wylre. Later kwam de heerlijkheid in het bezit van een aantal andere geslachten.

Wijlre was een vrije rijksheerlijkheid en kon uit dien hoofde de adelaar van het Duitse Rijk voeren.

Het oudst bekende schependomszegel dateert uit het begin der 16e eeuw. Het zegel vertoont een afbeelding van de parochieheilige, de H. Gertrudis.

Aan het eind van de 17e of begin 18e eeuw kreeg de schepenbank een nieuw zegel met daarop een schild met de adelaar en voor zich het wapen van de toenmalige heren, uit het geslacht van Wachtendonck (een lelie).

Gebaseerd op dit zegel vroeg de gemeente in 1896 eerst een gedeeld wapen aan, met rechts een lelie van keel op een gouden veld en links de rijksadelaar. De Hoge Raad van Adel had geen bezwaar tegen beide elementen, wel tegen de schikking. De lelie werd op een voornamere plaats gezet dan de adelaar, terwijl dat historisch niet juist was. Voorgesteld werd daarop het huidige wapen, waarmee de gemeente akkoord ging.

Wapen van Wijlre

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Dossier Wylre, HRvA.


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.