Velt en Vecht

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VELT EN VECHT

Provincie  : Drenthe, Overijssel
Opheffing  : 2014 Vechtstromen
Toevoegingen  : 2000 't Suydevelt, Vechtlanden

Het waterschap voerde geen wapen.


Literatuur : Link=Netherlands